Davetli Konuşmacılar

KONGRE ANA KONUŞMACI
Dr. Anthony C. HACKNEY Egzersiz Endokrinolojisi: Sporda Hormonal Araştırmaların Gelecekteki Yönleri
BEDEN EĞİTİMİ OTURUMU
Dr. Ekrem Levent İLHAN Özel Sporcular ve Ebeveyn Yansımaları
Dr. Hakkı ÇOKNAZ Yanlışlarıyla Beden Eğitiminde Fiziksel Aktivite ve Uygunluk
Dr. Gökhan BAYRAKTAR Ağrı Dağına Tırmanış Serüveni
SPOR YÖNETİMİ
Dr. Robert Schneider COVID'in ABD Sporu Üzerindeki Etkisi
Dr. A. Azmi YETİM Türk Spor Politikaları Bağlamında Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasının Değerlendirilmesi
Dr. Zafer ÇİMEN Spor Örgütlerinde İlişki Kalitesi
Dr. Oğuz ÖZBEK Spor Yönetiminde Teori ve Uygulama
REKREASYON
Dr. Suat KARAKÜÇÜK Çok Kültürlülük ve Boş Zaman
Dr. Fatih BEKTAŞ Rekreasyonu Anlatmak mı? Rekreasyonu Anlamak mı?
Dr. Bülent GÜRBÜZ Serbest Zaman Davranışında Kültürün Sesi
PSİKO SOSYAL
Dr. Nadhim AL-WATTAR Sporda Farkındalık
Dr. İbrahim YILDIRAN Osmanlı-Türk Süreli Yayınlarında Sporun Temsili: Başlangıç ve Gelişim Evreleri
Dr. Hüseyin ÜNLÜ Sporda Çocukların Görünümü: Sporda Çocuk Hakları ve Çocuk Koruma
Dr. Yücel OCAK Futbolcularda İnanç, Batıl İnanç ve Farklı Davranış Eğilimleri
ANTRENMAN VE HAREKET
Dr. Selma KARACAN Solunum ve Nefes Aynı Kavramlar mı?
Dr. Yusuf KÖKLÜ Takım Sporlarında Antrenman Yükü Takibi
Dr. Serdar ELER Antrenörlükte Çağdaş Yaklaşımlar
SPOR SAĞLIK
Dr. Hadi ROHANİ Çocukluk Çağı Obezitesi ve Egzersiz
Dr. Vedat ÇINAR Spor Bilimlerinde Deney Hayvanlarının Kullanımı
Dr. Erdinç ŞIKTAR Siz Siz Olun Hareketsiz Kalmayın
Dr. Mehtap MALKOÇ Metabolik Hastalıklarda Egzersiz
KORUYUCU HEKİMLİK SEMPOZYUMU
Dr. Nevrez KOYLAN 2020 ESC Spor Kardiyolojisi ve KV Hastalıklarda Egzersiz Kılavuzu
Dr. Murat AKSOY Sağlıklı Yaşamda Spor Gerçekten Gerekli mi?
OBEZİTE VE EGZERSİZ SEMPOZYUMU
Dr. Volkan Demirhan YUMUK Bireye Özgü Obezite Tedavisinde Güncel Kavramlar
Dr. Özgür KASIMAY ÇAKIR Egzersiz Öncesi Risk Analizi ve Vaka Örneklerinde Egzersiz Reçetelendirmesi
Dr. Meral KÜÇÜK YETGİN Gelenekselden Popülere Obezite Tedavisinde Egzersiz Modelleri
SPOR HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU
Dr. Metin ERGÜN Yaralanma Sonrası Spora Dönüş; Ne Zaman ve Nasıl?
Dr. Seçkin ŞENIŞIK Spor Yaralanmalarında Psikolojik Faktörlerin Etkileri
Dr. Cem ÇETİN Kulüplerde Sağlık Organizasyonu ve İş Birliğinin Önemi
SPOR FİZYOTERAPİSİ SEMPOZYUMU
Dr. Gül BALTACI Ayak Bileği Sprainlerinden Sonra Egzersiz ve Spora Dönüş
Dr. Hayri Baran YOSMAOĞLU Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları Sonrası Egzersiz ve Spora Dönüş
Dr. Derya ÖZER KAYA Sporda Kinetik Zincir Rehabilitasyonunda Torasik Omurga Mobiltesi ve Egzersiz Reçetesi
ÇALIŞTAY
Dr. Zinnur GEREK Beden Hareketleriyle Ritim Eğitimi